Epidemiologia profilaktyki wtórnej zakażeń grzybiczych

Projekt badawczy grupy roboczej ds. chorób zakaźnych Niemieckiego Towarzystwa Hematologicznego i OnkologicznegoFormularz
Proszę wydrukować wypełniony formularz przed jego wysłaniem


Opis projektu
Załącznik 2: Możliwa jest retrospektywna dokumentacja pacjentów z historią przebytej grzybicy układowej „proven“ wg kryteriów EORTC/MSG


Ośrodki biorące udział w projekcie


publikacje


stan studiów
Definicje grupy badanej

Kryteria kwalifikujące --- grupa prospektywna
  • Terapia po 01 października 2001
  • Historia przebytej grzybicy układowej „proven” lub „probable” wg kryteriów EORTC/MSG
  • Diagnoza AML albo ALL
  • Kolejna faza pancytopenii z zastosowaną lub nie profilaktyką wtórną
Kryteria kwalifikujące --- grupa retrospektywna
  • Terapia przed 01 października 2001
  • Historia przebytej grzybicy układowej „proven” wg kryteriów EORTC/MSG
  • Diagnoza AML albo ALL
  • Kolejna faza pancytopenii z zastosowaną lub nie profilaktyką wtórną
Kryteria wykluczające
  • Historia przebytej grzybicy układowej „possible” ale nie „proven” lub „probable” wg kryteriów EORTC/MSGQueries: research @neutropen.deostatnia aktualizacja z dnia 01.03.2006